FODMAP dieet

Het is mogelijk dat je prikkelbare darm syndroom klachten niet veroorzaakt worden door bijv. te weinig vezels, te vet eten of pittig eten, maar juist door stoffen die niet goed kunnen worden opgenomen in jouw darmen. Hierdoor ontstaan symptomen zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid, buikpijn, diarree of een verstoorde stoelgang. Met behulp van het FODMAP dieet kunnen we erachter komen welke stof(fen) jij beter kunt minderen/vermijden.

prikkelbare darm syndroom
fodmap dieet

FODMAP is een afkorting voor:

Hoe werkt het FODMAP dieet?

Het FODMAP dieet houdt in dat je (met hulp) een aantal weken grotendeels al deze stoffen uit je voedingspatroon elimineert. Als je in deze periode minder klachten krijgt, dan volgt daarna de herintroductiefase en gaan we stapsgewijs individueel de stoffen herintroduceren en zien of je daar klachten bij krijgt. Zo ja, dan weten we ook gelijk in welke mate je niet goed tegen dit stofje kunt.

Waarom begeleiding van een dietist bij het FODMAP dieet?

Het FODMAP dieet is enorm complex en er zijn op internet veel tegenstellingen te vinden over welke producten onder de verschillende productgroepen vallen. Voedingsadvies Westland helpt je met praktische adviezen en een duidelijk plan, waarbij vooral wordt ingegaan op de producten die je nog wél kunt eten. Daarnaast is Voedingsadvies Westland gespecialiseerd in maag-darmziekten en kunnen we daardoor voorafgaand aan het traject goed beoordelen of je überhaupt baat zult hebben bij het volgen van dit dieet.

Zo ziet het traject eruit:

Het intakegesprek is de eerste stap naar het bereiken van jouw doel! Tijdens dit gesprek behandelen we de volgende zaken:

  • Ik noteer je basisgegevens;
  • We bespreken jouw verwachtingen en motivatie;
  • We bespreken uitgebreid je buikklachten;
  • We bespreken je huidige leefstijl, want ook door andere factoren dan voeding kunnen je buikklachten ontstaan;
  • We bespreken je huidige voedingsinname, waar ik meteen een analyse van zal maken;
  • Op basis van het gesprek bespreken we wat de opties zijn met betrekking tot het plan van aanpak;

Aan de hand van de verzamelde gegevens ga ik een persoonlijk voedingsplan voor je opstellen. Dit plan is zo veel mogelijk afgestemd op jouw situatie. Er worden in dit plan diverse variatiemogelijkheden van voedingsmiddelen en recepten getoond, waardoor er altijd een keuze is in wat je kunt eten. Ook probeer ik waar mogelijk iets van jouw favoriete eten te verwerken in het programma. Hierdoor voelt het niet als een dieet en houd je het gemakkelijker vol!

Deze uitleg zal binnen 1 week na de intake plaatsvinden. Tijdens dit consult bespreken we het voor jou op maat gemaakte voedingsplan.

Gedurende de vervolgconsulten komt het volgende aan bod:

  • De voortgang van klachtenvermindering wordt besproken;
  • Er wordt doorgenomen hoe het gaat met voeding, beweging, ontspanning, omgaan met stress en andere leefstijl gerelateerde factoren die invloed hebben op maag-darmklachten;
  • Wanneer het nodig of wenselijk is wordt het voedingsschema aangepast;
  • Je krijgt aanvullende informatie over gezonde voeding, beweegadviezen, variatiemogelijkheden en tips over hoe om te gaan met weekenden, vakanties en andere zaken waar je wellicht tegenaan loopt.

Iedere vraag die je hebt met betrekking tot voeding en beweging kan tijdens een consult gesteld worden. Er zit geen limiet aan het aantal vervolgconsulten dat je kunt inplannen. De kosten bedragen €20 per kwartier. In de meeste gevallen worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar (na verrekening van het eigen risico).

×